Tag Archives: آثار و نشانه های گنج

نماد ماه در گنج یابی و دفینه یابی

نماد ماه در گنج یابی و دفینه یابی

نماد ماه در گنج یابی و دفینه یابی نماد ماه در گنج یابی و دفینه یابی : نماد ماه یک یاز نماد های بسیار کهن و قدیمی در کشور ما میباشد. تفسیر نماد ماه در دفینه بیشتر به معنی ایزد بانوی مادر و باروری مورد ستایش قرار میدادند.   مفهوم …

بیشتر بخوانید

نماد دست در گنج یابی

نماد دست در گنج یابی

نماد دست در گنج یابی نماد دست در گنج یابی : نشانه دست در گنج یابی جزء نشانه قطعی دفینه میباشد . البته تفسیر این نماد ساده نیست . زیرا نماد هایی که در حالت عادی جفت هستند باید در زمان تفسیر به هر دو حالت توجه کرد . در …

بیشتر بخوانید

نماد زین در گنج یابی

نماد زین در گنج یابی

نماد زین در گنج یابی نماد زین در گنج یابی و دفینه یابی : یکی از نماد های کم در دفینه یابی میباشد . این نماد که به صورت سنگ تراشیده شده است معمولا به اندازه خود زین واقعی است و کوچکتر نیست. در تفسیر این نماد معمولا نظرات مختلفی …

بیشتر بخوانید

نماد صندلی در گنج یابی

نماد صندلی در گنج یابی نماد صندلی در گنج یابی : در تفسیر نماد صندلی باید گفت این نماد یکی از نماد های قطعی در گنج یابی است . این نماد یکی از کمیاب ترین نماد ها در گنج یابی است. معمولا آخرین نماد است و نماد دیگری بعد از …

بیشتر بخوانید

نماد صلیب در گنج یابی

نماد صلیب در گنج یابی

نماد صلیب در گنج یابی نماد صلیب در گنج یابی : نماد صلیب یا چلیپا بیشتر برای محافظت استفاده میشده است. اگر بر روی دیواره حکاکی میشده برای محافظت از خانه و اگر بر روی زمین حکاکی میشده برای محافظت از دفینه و قبر مورد استفاده قرار میگرفته است. نشانه …

بیشتر بخوانید

نماد قورباغه در گنج یابی

نماد قورباغه در گنج یابی

نماد قورباغه در گنج یابی نماد قورباغه در گنج یابی : نماد قورباعه یکی از مهمترین نماد ها در زمینه دفینه یابی است . این نماد معمولا در کنار رودخانه و نهر های آب یافت میشود. در مورد تفسیر نماد قورباغه تفاسیر مختلف وجود دارد. در ادامه ما به بررسی …

بیشتر بخوانید

تومولوس در گنج یابی

تومولوس در گنج یابی

تومولوس در گنج یابی تومولوس در گنج یابی : گورتپه یا تومولوس نوعی ثپه باستانی هستند . که بر روی مقبره پادشاهان ساخته میشود یا پادشاهان و فرماندهان در داخل آن دفن میشدند . تومولوس ها بر خلاف ظاهز خود که مانند یک تپه خاکی هستند دارای یک معماری عظیم …

بیشتر بخوانید

نماد لاکپشت در گنج یابی

نماد لاکپشت در گنج یابی

نماد لاکپشت در گنج یابی نماد لاکپشت در گنج یابی : نماد لاکپشت یکی از نماد هایی است که در ایران بسیار یافت میشود . این نماد یکی از نماد مهم در زمینه دفینه یابی میباشد . طبق گفته کارشناسان نماد لاکپشت قطعا همراه با دفینه میباشد . ممکن است …

بیشتر بخوانید

نشانه جوغن در گنج یابی

نشانه جوغن در گنج یابی

نشانه جوغن در گنج یابی نشانه جوغن در گنج یابی : یکی از مهمترین نشانه های در دفینه یابی نشانه جوغن میباشد . اگر بخواهیم برای جوغن تعریفی داشته باشیم باید بگوییم یک حکاکی گود از یک شکل هندسی بر روی سنگ را جوغن میگویند . در گنج یابی جوغن …

بیشتر بخوانید