Tag Archives: نشانه های گنج کم عمق

تله در گنج یابی

تله در گنج یابی

تله در گنج یابی تله در گنج یابی : معمولا در زمان های گذشته برای محافظت از گنجینه ها و یا قبر پادشاهان و فرماندهان خود آنها را مخفی میکردند و برای اینکه بعدا بتوانند آنها را پیدا کنند، برای انها از آثار و نماد و نشانه استفاده میکردند . …

بیشتر بخوانید

نماد صلیب در گنج یابی

نماد صلیب در گنج یابی

نماد صلیب در گنج یابی نماد صلیب در گنج یابی : نماد صلیب یا چلیپا بیشتر برای محافظت استفاده میشده است. اگر بر روی دیواره حکاکی میشده برای محافظت از خانه و اگر بر روی زمین حکاکی میشده برای محافظت از دفینه و قبر مورد استفاده قرار میگرفته است. نشانه …

بیشتر بخوانید

نماد قورباغه در گنج یابی

نماد قورباغه در گنج یابی

نماد قورباغه در گنج یابی نماد قورباغه در گنج یابی یکی از مهمترین نماد ها در زمینه دفینه یابی است . این نماد معمولا در کنار رودخانه و نهر های آب یافت میشود. در مورد تفسیر نماد قورباغه تفاسیر مختلف وجود دارد. در ادامه ما به بررسی مهمترین آنها میپردازیم …

بیشتر بخوانید

نماد رخ در گنج یابی

نماد رخ در گنج یابی

نماد رخ در گنج یابی نماد رخ در گنج یابی : نماد رخ انسان یا تصویر صورت انسان یکی از نماد های است که معمولا به ندرت دیده میشود. این نماد به صورت کلی نشان دهنده قبر و یک مقبره است. این نشان معمولا همراه با یک نماد دیگر پدیدار …

بیشتر بخوانید

نماد موش در گنج یابی

نماد موش در گنج یابی

نماد موش در گنج یابی نماد موش در گنج یابی : این نماد یکی از نادرترین نماد ها در گنج یابی است و در همه نقاط ایران دیده نمیشود. برای درک مفهوم این نماد باید بدانید خصوصیات موش چیست تا بتوانید به سوی هدف راحتر گام بردارید. این نماد اکثر …

بیشتر بخوانید

تومولوس در گنج یابی

تومولوس در گنج یابی

تومولوس در گنج یابی تومولوس در گنج یابی : گورتپه یا تومولوس نوعی ثپه باستانی هستند. که بر روی مقبره پادشاهان ساخته میشود یا پادشاهان و فرماندهان در داخل آن دفن میشدند. تومولوس ها بر خلاف ظاهز خود که مانند یک تپه خاکی هستند دارای یک معماری عظیم هستند. در …

بیشتر بخوانید

نماد لاکپشت در گنج یابی

نماد لاکپشت در گنج یابی

نماد لاکپشت در گنج یابی نماد لاکپشت در گنج یابی : نماد لاکپشت یکی از نماد هایی است که در ایران بسیار یافت میشود. این نماد یکی از نماد مهم در زمینه دفینه یابی میباشد. طبق گفته کارشناسان نماد لاکپشت قطعا همراه با دفینه میباشد. ممکن است دفینه در اطراف …

بیشتر بخوانید

گور دخمه در گنج یابی

گور دخمه در گنج یابی

گور دخمه در گنج یابی گور دخمه در گنج یابی : گور دخمه ها در واقع فضاهایی هستند برای خاک سپاری افراد مهم که در دل کوه و یا صخره ها کنده میشوند. در واقع به نوعی میتوان گفت نوعی آرامگاه هستند. گور دخمه ها دارای فضای بسیار بزرگی هستند. …

بیشتر بخوانید

نشانه جوغن در گنج یابی

نشانه جوغن در گنج یابی

نشانه جوغن در گنج یابی نشانه جوغن در گنج یابی : یکی از مهمترین نشانه های در دفینه یابی نشانه جوغن میباشد. اگر بخواهیم برای جوغن تعریفی داشته باشیم باید بگوییم یک حکاکی گود از یک شکل هندسی بر روی سنگ را جوغن میگویند. در گنج یابی جوغن ها نشانه …

بیشتر بخوانید

نشانه مار در گنج یابی

نشانه مار در گنج یابی

نشانه مار در گنج یابی نشانه مار در گنج یابی : در مورد این نماد باید توجه کنید که این نماد نشانه سنگ مزار نباشد. زیرا در گذشته برای برخی افراد از این نماد به عنوان سنگ مزار استفاده میکردند. در مورد نماد مار باید به نوع قرارگرفتن مار، جهت …

بیشتر بخوانید