Tag Archives: علائم گنج در خانه

تومولوس در گنج یابی

تومولوس در گنج یابی

تومولوس در گنج یابی تومولوس در گنج یابی : گورتپه یا تومولوس نوعی ثپه باستانی هستند. که بر روی مقبره پادشاهان ساخته میشود یا پادشاهان و فرماندهان در داخل آن دفن میشدند. تومولوس ها بر خلاف ظاهز خود که مانند یک تپه خاکی هستند دارای یک معماری عظیم هستند. در …

بیشتر بخوانید

نماد لاکپشت در گنج یابی

نماد لاکپشت در گنج یابی

نماد لاکپشت در گنج یابی نماد لاکپشت در گنج یابی : نماد لاکپشت یکی از نماد هایی است که در ایران بسیار یافت میشود. این نماد یکی از نماد مهم در زمینه دفینه یابی میباشد. طبق گفته کارشناسان نماد لاکپشت قطعا همراه با دفینه میباشد. ممکن است دفینه در اطراف …

بیشتر بخوانید

گور دخمه در گنج یابی

گور دخمه در گنج یابی

گور دخمه در گنج یابی گور دخمه در گنج یابی : گور دخمه ها در واقع فضاهایی هستند برای خاک سپاری افراد مهم که در دل کوه و یا صخره ها کنده میشوند. در واقع به نوعی میتوان گفت نوعی آرامگاه هستند. گور دخمه ها دارای فضای بسیار بزرگی هستند. …

بیشتر بخوانید

نشانه جوغن در گنج یابی

نشانه جوغن در گنج یابی

نشانه جوغن در گنج یابی نشانه جوغن در گنج یابی : یکی از مهمترین نشانه های در دفینه یابی نشانه جوغن میباشد. اگر بخواهیم برای جوغن تعریفی داشته باشیم باید بگوییم یک حکاکی گود از یک شکل هندسی بر روی سنگ را جوغن میگویند. در گنج یابی جوغن ها نشانه …

بیشتر بخوانید

نشانه مار در گنج یابی

نشانه مار در گنج یابی

نشانه مار در گنج یابی نشانه مار در گنج یابی : در مورد این نماد باید توجه کنید که این نماد نشانه سنگ مزار نباشد. زیرا در گذشته برای برخی افراد از این نماد به عنوان سنگ مزار استفاده میکردند. در مورد نماد مار باید به نوع قرارگرفتن مار، جهت …

بیشتر بخوانید

نماد موش در گنج یابی

نماد موش در گنج یابی

نماد موش در گنج یابی نماد موش در گنج یابی : این نماد یکی از نادرترین نماد ها در گنج یابی است و در همه نقاط ایران دیده نمیشود. برای درک مفهوم این نماد باید بدانید خصوصیات موش چیست تا بتوانید به سوی هدف راحتر گام بردارید. این نماد اکثر …

بیشتر بخوانید

نماد قیچی در گنج یابی

نماد قیچی در گنج یابی

نماد قیچی در گنج یابی نماد قیچی در گنج یابی یکی از نماد هایی است که نشان دهنده دو راه، یا دو دره، یا دو آب راه است که به هم متصل میشوند. شما برای یافتن دفینه باید محلی تلاقی را بررسی نمایید. بهتر است در این مواقع از دستگاه …

بیشتر بخوانید

نماد تبر در گنج یابی

نماد تبر در گنج یابی

نماد تبر در گنج یابی نماد تبر در گنج یابی یکی از نماد هایی است بسیار کم دیده میشود و از نماد های نادر است. این معمولا توسط راهزنان استفاده میشده است. معمولا این نماد به سمت نماد دیگر راهنمایی میکند. نماد دوم در اکثر مواقع نماد درخت است. البته …

بیشتر بخوانید

نشانه ماهی در گنج یابی

نشانه ماهی در گنج یابی

نشانه ماهی در گنج یابی نشانه ماهی در گنج یابی معمولا در سنگ های اطراف رودخانه و یا دریاچه ها و برکه ها مشاهده شده است. البته ممکن است شما با نماد ماهی روبرو شوید اما نه دریاچه نه رودخانه ایی وجود داشته باشد. این به علت تغییرات آب و …

بیشتر بخوانید

نشانه قوچ در گنج یابی

نشانه قوچ در گنج یابی

نشانه قوچ در گنج یابی نشانه قوچ در گنج یابی یکی از نشانه ای نادر در گنج یابی میباشد. این نماد بیشتر در روم استفاده میشده است. البته همانطور که اشاره شد در کشور ما نیز به ندرت مورد استفاده قرار میگرفته است. از این نماد بیشتر برای مقامات رده …

بیشتر بخوانید