Tag Archives: نشانه گنج

نماد قیچی در گنج یابی

نماد قیچی در گنج یابی

نماد قیچی در گنج یابی نماد قیچی در گنج یابی یکی از نماد هایی است که نشان دهنده دو راه، یا دو دره، یا دو آب راه است که به هم متصل میشوند. شما برای یافتن دفینه باید محلی تلاقی را بررسی نمایید. بهتر است در این مواقع از دستگاه …

بیشتر بخوانید

نماد تبر در گنج یابی

نماد تبر در گنج یابی

نماد تبر در گنج یابی نماد تبر در گنج یابی یکی از نماد هایی است بسیار کم دیده میشود و از نماد های نادر است. این معمولا توسط راهزنان استفاده میشده است. معمولا این نماد به سمت نماد دیگر راهنمایی میکند. نماد دوم در اکثر مواقع نماد درخت است. البته …

بیشتر بخوانید

نشانه ماهی در گنج یابی

نشانه ماهی در گنج یابی

نشانه ماهی در گنج یابی نشانه ماهی در گنج یابی معمولا در سنگ های اطراف رودخانه و یا دریاچه ها و برکه ها مشاهده شده است. البته ممکن است شما با نماد ماهی روبرو شوید اما نه دریاچه نه رودخانه ایی وجود داشته باشد. این به علت تغییرات آب و …

بیشتر بخوانید

نشانه قوچ در گنج یابی

نشانه قوچ در گنج یابی

نشانه قوچ در گنج یابی نشانه قوچ در گنج یابی یکی از نشانه ای نادر در گنج یابی میباشد. این نماد بیشتر در روم استفاده میشده است. البته همانطور که اشاره شد در کشور ما نیز به ندرت مورد استفاده قرار میگرفته است. از این نماد بیشتر برای مقامات رده …

بیشتر بخوانید

نماد اسب و اسب سوار در گنج یابی

نماد اسب و اسب سوار در گنج یابی

نماد اسب و اسب سوار در گنج یابی نماد اسب و اسب سوار در گنج یابی یکی از نماد تقریبا رایج در دفینه یابی میباشد. این نماد معمولا در همه مناطق مانند جنگل، صخره ها، بیابان دیده شده و معطوف به نقطه خاصی نیست. این نماد گاهی به صورت اسب …

بیشتر بخوانید

نشان کانال آب در گنج یابی

نشان کانال آب در گنج یابی

نشان کانال آب در گنج یابی نشان کانال آب در گنج یابی یکی از رایجترین نشانه ها و علامت در گنج یابی میباشد. این نشان به شکل های بزرگ و کوچک و متوسط ساخته میشود. معمولا این کانال ها مسیر را به شما نشان میدهند. شما با استفاده از این …

بیشتر بخوانید

نماد حلقه در گنج یابی

نماد حلقه در گنج یابی

نماد حلقه در گنج یابی نماد حلقه در گنج یابی یکی از نماد هایی است که اگر در گنج یابی با آن برخورد کردید باید از آن فرار کنید. زیرا این نماد نشانه گنج یا دفینه نیست. نماد حلقه به معنای تله است و اصلا گنجی در کار نیست. سعی …

بیشتر بخوانید

نشانه پارچ یا ظرف آب در گنج یابی

نشانه پارچ یا ظرف آب در گنج یابی

نشانه پارچ یا ظرف آب در گنج یابی نشانه پارچ یا ظرف آب در گنج یابی از نظر کارشناسان دارای نظریه های محکم میباشد. البته این نظرات با توجه به محیطی که نماد در آن قرار دارد. نظریه اول: از پارچ یا ظرف آب برای حمل آب استفاده میشود و …

بیشتر بخوانید

نماد ترازو در گنج یابی

نماد ترازو در گنج یابی

نماد ترازو در گنج یابی نماد ترازو در گنج یابی مربوط به تجار و افراد والا منصب در جامعه میباشد. در واقع با توجه با اینکه این نماد برای افراد ثروتمند جامعه است دارای گنجینه ارزشمند میباشد. این نماد یکی از قدیمی ترین نماد ها میباشد. یکی از مفاهیم نماد …

بیشتر بخوانید

نماد فیل در گنج یابی

نماد فیل در گنج یابی

نماد فیل در گنج یابی نماد فیل در گنج یابی به عنوان یکی از نماد ها و نشان های قدرت شناخته میشود. برای تفسیر نماد فیل باید به خصوصیات این حیوان دقت کنید. به دلیل قدرتمند بودن این حیوان از این حیوان بیشتر در جنگ ها استفاده میشده است. در …

بیشتر بخوانید